Welkom

Welkom aan “De Wissel”

‘De Wissel’ vind je in het centrum van Neeroeteren, bij het kruispunt van de Maaseikerlaan en de Ophovenstraat. De school biedt kleuter- en lager onderwijs tot en met het derde leerjaar. Vanaf het 4e leerjaar zijn de kinderen klaar om richting ‘Oeterveld’ te trekken, aan de andere kant van het kruispunt in de Ophovenstraat. 

Beide scholen vormen een bestuurlijke eenheid met alle katholieke scholen van Neeroeteren. Samen voeren we een logo dat een ‘pluim’ voorstelt. Het doet denken aan ‘de pen’ waar in vroeger tijden mee werd geschreven. Maar we zien er ook ‘de pluim’ in die we aan elkaar zoveel als mogelijk willen geven.

Administratief vormen we twee scholen, maar in het leven en leren van elke dag vormen we één school met twee samenwerkende directeurs aan het roer.

De centrumschool kreeg een aantal jaren geleden een nieuwe naam: ‘De Wissel’. Vroeger lag op deze plaats een tramhalte met een wissel… En op het plein tussen het huidige bushokje en de school kwamen de kinderen spelen. Het doet deugd te beseffen dat deze omgeving een plek is gebleven voor en van kinderen…

Bij ‘De Wissel’ mag je ook denken aan de wissel die de kinderen maken naar  Oeterveld na het derde leerjaar.

‘De Wissel’ is centraal gelegen. Dat zorgt ’s morgens en ’s avonds voor een drukke verkeerssituatie in de omgeving van de school. Deze drukte heeft ook zijn keerzijde. Door deze ligging zijn we van kortbij verbonden met de buurt en met de dorpsgemeenschap. Te voet op leeruitstap kan hier nog. Er is geen busvervoer nodig om de omgeving te exploreren. De bib is vlakbij. Het cultureel centrum is een meerwaarde voor kunst en cultuur. Ook de kerk bevindt zich op wandelafstand. Rusthuis ‘het Park’ geeft mogelijkheden voor ontmoeting tussen jong en oud.

‘Robbedoes’ is onze voor- en naschoolse kinderopvang, georganiseerd door het gemeentebestuur,  en gemakkelijk bereikbaar langs de Kleeskensmolenweg. Al de kinderen van onze scholen kunnen hier terecht. Er is busvervoer om kinderen daar op te halen of om van de school naar ginder te brengen. Door ons ‘kaartjes-aan-de-boekentas-systeem’ zien we in één opslag welke kinderen in Robbedoes verwacht worden.Voor wie maar “kort” moet opgevangen worden, is er ook kortlopende voor- en naschoolse opvang aan school.

Eens binnen door de ingangspoort van de school laat je de drukte van het verkeer achter je.

Je komt terecht op een ingesloten overzichtelijke speelplaats waar de kleuters en de kinderen van de lagere school ieder hun eigen ruimte hebben en toch in elkaars nabijheid opgroeien. Dat zorgt alleszins voor een vlotte overgang van kleuter naar lager onderwijs.

Veiligheid en geborgenheid is een speerpunt! Ouders vertrouwen hun kind immers toe aan onze school. Er zijn duidelijke regels en afspraken met het oog op veiligheid. Denk aan de aparte ingang voor kleuters via de Spilstraat, de afgeschermde kleuterspeelplaats, het goed georganiseerd afhalen van de kinderen na school, de bus naar de kinderopvang …

Onze infrastructuur is niet zo nieuw, en er is ook weinig kans om uit te breiden. Plannen voor een nieuwe kleuterschool en opfrissing van de lagere school zijn in ontwikkeling.

Toch zijn we trots op onze gezellige lichte ruime klassen. Het is hier aangenaam werken!

Een bonte mengeling van kinderen vindt de weg naar onze school. Zowel ouders uit de buurt als van verder weg kiezen voor ‘De Wissel’.

Kinderen van inwijkelingen of van geboren en getogen Neeroeterenaren, iedereen is hier welkom! We horen geregeld van ouders dat zij via mond-aan-mond-reclame bij ons terecht zijn gekomen. Dit brengt een diversiteit aan kinderen in onze school, en daar zijn we blij om!

Jean Evens, Directeur

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden