leefregels

Kleuters


Begin - en einduren van onze school

Onze school begint stipt om 8.40 uur. Uw kleuter is vanaf 8.15 uur welkom op de speelplaats. De leerkracht die verantwoordelijk is voor het morgentoezicht vangt uw kleuter op. Vanaf 8.25 uur kunnen de kleuters afgezet worden in de klas. De kleuters die eerder naar school gebracht worden worden door de leerkracht die toezicht heeft op de speelplaats naar de klas gebracht.

De kleuters die gebruik maken van de voorschoolse opvang worden door de verantwoordelijke van deze opvang naar de klas gebracht. We vragen u uw kleuter op tijd te brengen en zelf niet op de speelplaats of in de gang te blijven staan. Zo vergemakkelijkt u het afscheid nemen en het toezicht. Het begin van elke klasdag is zeer belangrijk: doorgaans steunen daarop diverse activiteiten van die dag. Daarom is het heel belangrijk dat u uw kleuter op tijd brengt.

‘s Middags eindigt de school om 12.15 uur. We starten terug om 13.30 uur en om 15.25 uur is de school gedaan, behalve op woensdag. Dan eindigt de klasdag om 12.15 uur.

Voor de veiligheid van uw kleuter worden de poorten en deuren om 8.40 uur en 13.30 uur gesloten. Gelieve daarom tijdig naar school te komen. Indien u door omstandigheden later komt, kan u onze school bereiken via de groene deur (kruispunt Molenweg-Tismansweg)


Naar huis gaan

Kleuters die met de fiets naar huis gaan, verlaten als eerste de groene poort aan de Tismansweg (tegenover het Ontmoetingshuis). Zorg er daarom voor dat u als ouder(s) steeds tijdig aan de aan de schoolpoort bent zodat de voetgangers niet gehinderd worden.

Daarna volgen de andere kleuters. De kleuterjuffen begeleiden de kleuters naar de rij.

Om alles vlot te laten verlopen vragen wij u om uw kleuter pas mee te nemen nadat de begeleidende juf hiervoor toestemming gegeven heeft. De juf duidt elke kleuter aan alvorens hij/zij mag vertrekken.

Stel u zo zichtbaar mogelijk op en wanneer u uw kleuter(s) hebt opgehaald, maak dan de doorgang terug vrij zodat de andere kleuters hun mama en/of papa ook makkelijk kunnen terugvinden.

Indien uw kleuter afgehaald wordt door iemand anders, gelieve dan de juf hiervan tijdig op de hoogte te brengen.

Hoe rekening met de einduren van de klasdagen en haal uw kleuter niet vroeger af. Als er een ongeluk zou gebeuren, is dit niet gedekt door de verzekering van school. Mogen wij u er ook aan herinneren dat de verzekering slechts geldt op de kortste weg van en naar school en slechts beperkte tijd voor en na de schooluren.

Als kleuters wegens dringende redenen (bezoek aan een dokter e.a.) eerder worden opgehaald, dan gebeurt dit op eigen risico.

Kleuters kunnen bij uitzondering vroeger opgehaald worden voor het volgen van logo en kiné.

Dit gebeurt steeds via de groene deur ( kruispunt Molenweg-Tismansweg).

 

Wat te doen bij ziekte of afwezigheid

Kleuters die jonger zijn dan 5 jaar zijn niet leerplichtig en bij afwezigheid is het dus niet nodig een medisch attest af te geven. Toch is het altijd fijn om de juf of de directeur even te informeren wanneer je kleuter niet aanwezig kan zijn op school.

Voor leerplichtige kleuters (5 jaar en ouder) moeten de afwezigheden gewettigd worden met een attest. Dit kan een doktersattest zijn (vanaf 3 opeenvolgende ziektedagen of een briefje van de ouders (maximum 3 opeenvolgende dagen).

Kleuters die ziek zijn horen uiteraard niet op school. Tijdens de speeltijd kunnen dan ook geen kleuters in de klas blijven omwille van aansprakelijkheid. 

Voor kleuters die meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of een handicap is er recht op onderwijs.

Dit kan door Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) of Synchroon Internetonderwijs. Voor meer informatie kan u hiervoor bij de directeur of de leerkracht terecht

 

Eten op school

In onze school proberen we zorg te dragen voor het milieu. Wij willen u daarom vragen om geen tetra briks mee naar school te geven.

Voor het eetmoment in de klas in de voormiddag en voor de eetzaal, vragen wij u om niet koolzuurhoudende drank te voorzien in herbruikbare flesjes of drinkbekers (met goede afsluitdop). Tip: Steek de drinkbeker in een plastic zakje en voorkom zo een natte schooltas.

Een klein tussendoortje in de voormiddag zoals een boterham, een koekje (zonder chocolade) of een stuk fruit bevordert ‘s middags een goede eetlust.

In de namiddag is er enkel een drinkmoment voorzien.

Elke vrijdag is het fruit - en waterdag op onze school! Hiermee willen wij de kleuters op weg helpen naar een gezonde eetgewoonte.

Onze school is een snoepvrije school.

Het eetmoment ‘s middags gaat door in de eetzaal (vroegere kerk).

De verantwoordelijken voor het eetmoment zijn juf Christiane Donné en juf Mariet Vranken.

De kleuters die blijven eten verzamelen op een afgesproken plaats op de speelplaats en gaan onder begeleiding naar de eetzaal. Daar kunnen de kleuters op een rustige manier hun boterhammen opeten. De kleuters gaan na het eetmoment onder begeleiding terug naar school. 

 

Het weer

Omdat de kleuters tijdens de speeltijden zoveel mogelijk naar buiten gaan, is het belangrijk dat u uw kleuter juist kleedt in functie van het weer. U kan eventueel samen met uw kleuter naar het weerbericht kijken of luisteren.

Tips:

 • Als de school een buitenactiviteit plant bij mooi weer, bescherm uw kleuter dan best tegen (mogelijke) zon. Voorzie een petje, smeer uw kind ‘s morgens in en geef eventueel de zonnecrème mee naar school.
 • Wanneer er regen voorspeld wordt, draagt uw kleuter best een jas die de nodige bescherming biedt tegen de regen en gepaste schoenen.

 

Briefwisseling

Als school zullen we in de toekomst -om een vlotte communicatie te garanderen met alle ouders- zoveel mogelijk communiceren via mail. Heeft u geen computer thuis dan krijgt u de briefwisseling op papier mee. Dit communiceert u best even met de juf of het secretariaat van de school (089. 86 33 40).

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de kleuters. Omdat wij deze informatie niet willen achterhouden voor de ouders van onze kleuters, opteren we ervoor om deze informatie voortaan ook via mail te bezorgen aan u. Wij willen u er wel graag op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze informatie. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, meldt u dit best aan de juf of aan de verantwoordelijke op het secretariaat van onze school. Dit doet u best wel via mail zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op onze eigen communicatie vindt u steeds het logo van onze school terug.

 

Leren buiten de school

We brengen onze kleuters geregeld in contact met de buitenwereld. De ouders ontvangen tijdig informatie over deze uitstappen met eventueel de vermelding van de bijdrage in de kosten.

 

Sport op school

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. De juf informeert u aan het begin van het schooljaar op welke dagen dit is.

Wij vragen u om op die dag uw kleuter gemakkelijke kledij aan te doen. Zo kan uw kleuter zich helemaal uitleven tijdens de bewegingsactiviteit.

De kleuters van K1V en K2V hebben geen turnpantoffels nodig. De kleuters van K3V en K4V zorgen voor turnpantoffels die de kleuter gemakkelijk zelf kan aan- en uitdoen.

Voorzie beide pantoffels van de naam van uw kind ( turnzakje niet nodig)

 

Verkeersveiligheid

Veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel ouders als school spelen hierin een belangrijke rol. Daarom proberen wij het veilig te houden voor al onze schoolgaande kinderen in de nabije schoolomgeving door erop toe te zien dat de gemaakte afspraken correct nageleefd worden door iedereen.

 

Geen honden op school

Veel kleuters zijn bang van honden. Gelieve uw hond dan ook niet mee op de speelplaats en/of het schoolgebouw te nemen. Laat hem/haar rustig thuis, in de auto of bewaar een veilige afstand met de andere personen.

 

Jarig zijn is een feest!

Op de dag van de verjaardag zetten we de kleuter in het middelpunt van de belangstelling. Voor die gelegenheid wordt de klas mooi versierd en wordt er een mooie verjaardagskroon gemaakt voor de jarige. Er wordt uit volle borst gezongen en er worden kaarsjes uitgeblazen. Daarna mag de jarige kleuter zijn/haar vriendjes verrassen met iets lekkers: een koekje, een wafel, een cake, cupcakes (geen chocolade, geen slagroom, geen glazuur en suikersnoepjes op de koekjes of cupcakes) of een lekker stuk fruit. De kleuters hebben zelf drank bij, dus daar hoeft niet voor gezorgd te worden.

We verbieden ook snoepgoed, geschenkjes of speelgoedjes mee te geven.

Indien dit toch gebeurt, zien we ons genoodzaakt het terug mee naar huis te geven.

Voor de kleuters is vooral het samen vieren met de jarige kleuter heel belangrijk.

Om het verjaardagsfeest vlot te laten verlopen, is het fijn om de juf enkele dagen vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Zo zullen verjaardagen die op dezelfde dag, in het weekend of in de vakantie plaatsvinden, niet samenvallen met de verjaardagen van andere kleuters.

Zo kan iedere kleuter apart genieten van zijn verjaardag.

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes, vriendenboekjes en kerstkaarten worden niet uitgedeeld in de klas of op school.

Hiermee willen we verdriet en ontgoocheling voorkomen bij kleuters die geen kaartje/uitnodiging krijgen.

 

Betalingen

Abonnementen van educatieve tijdschriften, leesboeken, ... worden niet door de school aangeboden. Ouders die deze materialen toch wensen, kunnen een persoonlijk abonnement nemen op het thuisadres.

Betalingen van schooluitstappen, individuele foto’s, … gebeuren via schoolfacturatie, behalve indien anders vermeld.

De betalingen van schoolvoorstellingen worden door de school betaald en zijn dus gratis voor uw kleuter.

 

Oud speelgoed

Indien u thuis speelgoed heeft dat u wilt opruimen of niet meer gebruikt, geef ons dan gerust een seintje. Misschien kunnen we dit op school nog gebruiken en laten we hier nog menig kinderhartje sneller door slaan. Alvast bedankt!

 

Speelgoed

De kleuters brengen enkel speelgoed/ voorwerpen/….van thuis mee naar de klas op vraag van de leerkracht; in functie van een thema of activiteit. 

Gelieve ook steeds overal de naam van uw kind op te schrijven. Zo voorkomen we onnodige zoektochten en verdriet indien iets verloren raakt.

 

Verloren voorwerpen

Kinderen verliezen of vergeten heel regelmatig kledingstukken of voorwerpen op school.

In de gang ( tegenover de klas van het 5e leerjaar) worden de verloren voorwerpen verzameld in een grote doorschijnende bak. Wie iets vergeten of verloren is, kan daar een kijkje komen nemen.

Spijtig genoeg stellen we elk jaar vast dat een massa verloren voorwerpen niet aan de eigenaar bezorgd kunnen worden. Om dit te voorkomen merkt u best de belangrijkste kledingstukken en voorwerpen van uw kind met de naam (jas, schooltas, brooddoos, turn-en zwemgerief, …). Gemerkte voorwerpen vinden sneller hun eigenaar terug. 

Onder het afdak aan de groene poort waar de kinderen binnenkomen werd er ook een wasdraad gespannen. Voor elke vakantie zullen de verloren voorwerpen die nog in de bak zitten aan de wasdraad gehangen worden of op een tafel gelegd worden. Voorwerpen die op het einde van het schooljaar niet opgehaald zijn, zullen geschonken worden aan een goed doel.

Enkele tips en weetjes

 • Koop samen met uw kleuter een schooltas, een brooddoos, een drinkbeker met een eenvoudige sluiting. Zo kan uw kleuter de tas, brooddoos, drinkbeker zelf opendoen. Dit geeft uw kapoen een goed zelfwaardegevoel. In de tas zit best iets waarvan u weet dat uw kleuter dit lekker vindt (boterham, koek (zonder chocolade), stuk fruit, drankje). Kleuters die niet zindelijk zijn, steken best ook enkele luiers en vochtige doekjes in de tas. Koop geen trolley. Deze zijn niet praktisch voor de kleuter en ze passen niet in onze rekken!
 • Voorzie alles wat u uw kleuter meegeeft, goed van naam (schooltas, jas, knuffel, brooddoos, drinkbeker,...). Dit is een hele hulp voor de juf en voorkomt zoekacties. Aan de jas maakt u best een lusje zodat uw kleuter de jas zelf aan de kapstok kan hangen.
 • Zorg steeds dat uw kleuter een pakje zakdoeken bij heeft in de schooltas. Bij de start van het nieuwe schooljaar willen we aan alle ouders vragen om 1 doos tissues mee te geven aan uw kapoen.
 • Probeer bij het kopen van kledij er rekening mee te houden dat uw kleuter deze gemakkelijk zelf kan aan- en uitdoen. Zo ontwikkelt zich een zekere zelfstandigheid bij uw kleuter.
 • Bij de start van een nieuw schooljaar ontvangt uw kleuter van de juf een ketting of sleutelhanger met daaraan kaartjes in verschillende kleuren (naar huis gaan, eetzaal, opvang, fiets, …). Zorg ervoor dat u de ketting of de sleutelhangers dagelijks met de juiste kaartjes meegeeft naar school (door ze om te doen of vast te maken aan de schooltas van uw kleuter). Zo ziet de juf onmiddellijk bij elke kleuter waar ze die dag op moet letten. Dit voorkomt twijfel en verwarring. Het bevordert bovendien de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van uw kleuter.
 • Paraplu’s, zonnebrillen, … hebben we niet echt nodig op school (tenzij op vraag van de juf). Deze blijven best thuis!
 • Riemen en bretellen (die niet nodig zijn) laat u best achterwege. Deze zijn moeilijk bij een toiletmoment en het is een gevaar om ergens achter te blijven hangen.
 • Kleuters die met de fiets naar school komen, zetten hun fiets in de fietsenstalling op de speelplaats. De juf bespreekt met uw kleuter de juiste plaats bij het begin van het schooljaar. Zorg ervoor dat de kleuters die met de fiets naar school komen steeds hun fluovest dragen. Indien u geen fluovest heeft, dan kan u dit best even bespreken met de juf. Zij kan ervoor zorgen dat uw kleuter een fluovest van school krijgt.

Indien er andere personen uw kleuter naar school brengt, geef deze afspraken dan ook door aan hen.

 

Lagere school

Onze school telt ongeveer 137 leerlingen. Deze grote groep van leerlingen vormt samen met de leerkrachten en de directeur een kleine leefgemeenschap.

En net zoals in elke samenleving is het nodig dat er afspraken gemaakt worden die het samen-leven mogelijk maken. Daarnaast wil de school graag goede gewoontes en attitudes bijbrengen.

Vandaar deze noodzakelijke opsomming van aandachtspunten en regels die zeker niet uitgewerkt zijn om te straffen.

 

Toekomen op school

De schoolpoort gaat open om 8.15 uur. 

Stuur uw kind nooit te vroeg naar school . Het toezicht op de speelplaats begint om 8.15 uur.

De leerlingen dragen steeds hun gele fluovest. 

De leerlingen van het 1e en 4e leerjaar krijgen aan het begin van het schooljaar een geel fluovest van de school aangeboden.

De leerkracht die verantwoordelijk is voor het toezicht draagt altijd een oranje fluovest. 

De kinderen komen binnen via de groene poort aan de Tismansweg (tegenover het Ontmoetingshuis).

De leerlingen die met de fiets naar school komen stappen af aan de poort. Zij wandelen naast de fiets naar het fietsenrek. De fiets wordt neergezet op de afgesproken plaats per klas. De juiste plaats wordt aan het begin van een nieuw schooljaar meegedeeld door de juf en/of meester. De fiets wordt ordelijk in het rek geplaatst. De fietsenstalling wordt zo snel mogelijk in de richting van de pijlen verlaten.

De boekentassen worden netjes onder het raam van de klas neergezet. Bij regenweer mogen de boekentassen in de gang gezet worden of onder het afdak. 

Indien u uw kind naar school brengt, neem dan afscheid buiten de groene poort  (zone kiss & go). Uw kind kan best alleen verder. Om te voorkomen dat uw kind terug naar u komt, kan u best onmiddellijk doorgaan.

Als u toch even aan de schoolpoort wilt blijven staan, ga dan achter de schoolpoort staan en laat de doorgang vrij voor de fietsers en de voetgangers.

Zorg ervoor dat u steeds op tijd bent. De school begint om 8.40 uur. Te laat komen is niet fijn voor uw kind en voor de klas.

 

Binnengaan van de klassen

Voor het begin van de lessen gaat de schoolbel twee keer. Op het eerste belsignaal wordt  verwacht dat de kinderen stoppen met spelen, naar de klasrij gaan en plaatsnemen op de aangeduide plaats. Na het tweede belsignaal wordt het stil en gaan de kinderen onder begeleiding van de juf of meester naar de klas.

In de gang worden jassen, mutsen, petten, zwemtassen… achtergelaten aan de kapstok.

 

Spelen op de speelplaats

De kinderen gaan rustig naar buiten onder begeleiding van de juf of meester.  

Er wordt samen gespeeld en de omgang met medeleerlingen en leerkrachten gebeurt steeds op een beleefde manier. Ruzie maken, plagen, pesten, scheldpartijen, uitdagen, gevaarlijke spelletjes worden niet geduld. 

Motiveer uw kind om ruzies en problemen uit te praten en zeker geen geweld te gebruiken.

Er is voldoende tijd om rustig naar het toilet te gaan. Dit gebeurt best aan het begin van de speeltijd. Op de toiletten wordt er niet gespeeld.

Bij regenweer spelen we onder het afdak. (Als de bel gaat komen we onmiddellijk onder het afdak spelen.)

Voetballen gebeurt op het voetbalplein en zeker niet in de buurt van de ramen. Leren ballen zijn verboden op school. De speelplaats wordt nooit zonder toestemming verlaten.

Tijdens de speeltijd is het verboden zich in de gang of klas te begeven. Voor uitzonderlijke zaken kan er toelating gevraagd worden aan de juf en/of meester met toezicht.

Afval gooien we in de juiste afvalbak, niet op de grond.

Er wordt niet in de zandbak gespeeld wanneer de oranje vlag ophangt. 

Het zand hoort in de zandbak en niet er rond.

Bij het eerste belsignaal stopt het spelen en gaan de kinderen onmiddellijk naar de klasrijen. Bij het tweede signaal gaan de kinderen klas na klas in stilte naar hun klaslokaal.

 

Eten op school

Een klein tussendoortje in de voormiddag zoals een boterham, een koekje (zonder chocolade) of een stuk fruit bevordert ‘s middags een goede eetlust.

In onze school proberen we zorg te dragen voor het milieu. Wij willen u daarom vragen om geen tetra briks mee naar school te geven.

Voor het eetmoment  in de voormiddag en voor het eetmoment ‘s middags, vragen wij u om niet koolzuurhoudende drank te voorzien in herbruikbare flesjes of drinkbekers (met goede afsluitdop).  Er wordt voorlopig geen drank meer aangeboden op school tijdens het eetmoment ‘s middags.

 

Alle leerlingen eten hun boterhammen op in de klas. Geef uw kind gezonde boterhammen mee. Deze zitten best in een boterhammendoos, eventueel in boterhampapier (geen aluminiumfolie)

Geef ook geen chocolade of snoep mee in de boterhammendoos.

Vanaf 12.30 uur mogen de leerlingen die gedaan hebben met eten zich naar de speelplaats begeven om onder toezicht zich te ontspannen.

Elke vrijdag is het fruit - en waterdag op onze school! Hiermee willen wij alle leerlingen op weg helpen naar een gezonde eetgewoonte.

Onze school is een snoepvrije school.

De leerlingen die ‘s middags thuis gaan eten worden pas om 12.45 uur terug op school verwacht. De poort wordt om 12.45 uur geopend voor deze leerlingen.

 

Verlaten van de school

De leerlingen verlaten de klas onder begeleiding van de juf of meester. 

De leerlingen die op school blijven eten, blijven in de klas om 12.15 uur.

De leerlingen die met de fiets naar huis gaan, gaan op een rustige manier naar de fietsenstalling om de fiets te halen.

Met de fiets in de hand wordt er plaatsgenomen in de fietsenrij.

Onder begeleiding van een juf of meester verlaten de fietsers de schoolpoort.

De leerlingen stappen op straat op hun fiets.

Er is een gemachtigd opzichter aanwezig aan de schoolpoort en aan elk kruispunt. Deze persoon zorgt ervoor dat de kinderen op een veilige manier de schoolomgeving kunnen verlaten.

De leerlingen die te voet naar huis gaan of die afgehaald worden nemen plaats in hun klasrij en worden onder begeleiding van een juf of meester naar de ouders gebracht wanneer de fietsers de school verlaten hebben.

Moest het gebeuren dat u door onvoorziene omstandigheden laattijdig aan school bent, dan wordt uw kind opgevangen door de leerkracht met toezicht. De leerkracht met toezicht begeleidt het kind naar de rij van de naschoolse opvang. 

Uw kind zal verder opgevangen worden in de naschoolse opvang totdat het opgehaald wordt.

 

Onze school, een groene school

Onze school probeert ook een milieubewuste school te zijn. Ook van jou verwachten we dat je je steentje bijdraagt.

Onze slogan luidt: Wie afval vermijdt, moet het niet kwijt!

Heb je toch afval, sorteer dan in de juiste afvalbak: GFT- afval in de groene containers, restafval in de (donkergroene) vuilnisbakken. Papier werpen we in de papiermanden in de klas.

Wees ook voorzichtig met de aanplanting.

Elke week is er een klas verantwoordelijk voor de orde van de speelplaats. Onder begeleiding van de leerkracht zullen zij een handje toesteken bij het zuiver houden van onze speelplaats.

 

Verkeersveiligheid

Veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel ouders als school spelen hierin een belangrijke rol. Daarom proberen wij het veilig te houden voor al onze schoolgaande kinderen in de nabije schoolomgeving door erop toe te zien dat de gemaakte afspraken correct nageleefd worden door iedereen.

 

Verloren voorwerpen

Kinderen verliezen of vergeten heel regelmatig kledingstukken of voorwerpen op school.

In de gang ( tegenover de klas van het 5e leerjaar) worden de verloren voorwerpen verzameld in een grote doorschijnende bak. Wie iets vergeten of verloren is, kan daar een kijkje komen nemen.

Spijtig genoeg stellen we elk jaar vast dat een massa verloren voorwerpen niet aan de eigenaar bezorgd kunnen worden. Om dit te voorkomen merkt u best de belangrijkste kledingstukken en voorwerpen van uw kind met de naam (jas, schooltas, brooddoos, turn-en zwemgerief, …). Gemerkte voorwerpen vinden sneller hun eigenaar terug. 

Onder het afdak aan de groene poort waar de kinderen binnenkomen werd er ook een wasdraad gespannen. Voor elke vakantie zullen de verloren voorwerpen die nog in de bak zitten aan de wasdraad gehangen worden of op een tafel gelegd worden. Voorwerpen die op het einde van het schooljaar niet opgehaald zijn, zullen geschonken worden aan een goed doel.

 

Betalingen

Abonnementen van educatieve tijdschriften, leesboeken, ... worden niet door de school aangeboden. Ouders die deze materialen toch wensen, kunnen een persoonlijk abonnement nemen op het thuisadres.

Betalingen van schooluitstappen, individuele foto’s, zwemmen, theatervoorstellingen, nieuwjaarsbrieven … gebeuren via schoolfacturatie, behalve indien anders vermeld.

 

Geen honden op school

Veel kinderen zijn bang van honden. Gelieve uw hond dan ook niet mee op de speelplaats en/of het schoolgebouw te nemen. Laat hem/haar rustig thuis, in de auto of bewaar een veilige afstand met de andere personen.

 

Briefwisseling

Als school zullen we in de toekomst -om een vlotte communicatie te garanderen met alle ouders- zoveel mogelijk communiceren via mail. Heeft u geen computer thuis dan krijgt u de briefwisseling op papier mee. Dit communiceert u best even met de juf, meester of het secretariaat van de school (089. 86 33 40).

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de leerlingen. Omdat wij deze informatie niet willen achterhouden voor de ouders van onze leerlingen, opteren we ervoor om deze informatie voortaan ook via mail te bezorgen aan u. Wij willen u er wel graag op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze informatie. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, meldt u dit best aan de juf, meester of aan de verantwoordelijke op het secretariaat van onze school. Dit doet u best wel via mail zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op onze eigen communicatie vindt u steeds het logo van onze school terug.

 

Jarig zijn is een feest!

Wanneer uw kind de klas wil verrassen met iets lekkers voor zijn of haar verjaardag, dan kan dit best met een koekje, een wafel, een cake, cupcakes (geen chocolade, geen slagroom, geen glazuur en suikersnoepjes op de koekjes of cupcakes) of een lekker stuk fruit. De leerlingen hebben zelf drank bij, dus daar hoeft niet voor gezorgd te worden.

We verbieden ook snoepgoed, geschenkjes of speelgoedjes mee te geven.

Indien dit toch gebeurt, zien we ons genoodzaakt het terug mee naar huis te geven.

Om het verjaardagsfeest vlot te laten verlopen, is het fijn om de juf of meester enkele dagen vooraf hiervan op de hoogte te brengen. Zo zullen verjaardagen die op dezelfde dag, in het weekend of in de vakantie plaatsvinden, niet samenvallen met de verjaardagen van andere leerlingen.

Op deze manier kan iedere kind apart genieten van zijn of haar verjaardag.

Breng alles ‘s morgens of tijdens de middagpauze naar de klas.

Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes, vriendenboekjes en kerstkaarten worden niet uitgedeeld in de klas of op school.

Hiermee willen we verdriet en ontgoocheling voorkomen bij kinderen die geen kaartje/uitnodiging krijgen.

 

In de klas

U mag uw kind tijdens de lesuren enkel mits toestemming uit de klas halen. Maak hier geen misbruik van: dus enkel in uitzonderlijke omstandigheden!

Tijdens de lesuren kan u de klas van uw kind niet storen. Wilt u de juf of meester spreken, dan kan dit persoonlijk of telefonisch voor of na de schooluren of via het maken van een afspraak.

Agenda

 • best dagelijks samen met uw kind inkijken en controleren welk huiswerk uw kind heeft;
 • mededelingen en afwezigheidsbriefjes bij de juiste week steken en tijdig meegeven;
 • teken dagelijks de schoolagenda af;
 • probeer -indien nodig- zo vlug mogelijk te antwoorden;

Huiswerkmap

 • uw kind heeft een huiswerkmap. Hierin zitten het huiswerk, de agenda, … voor thuis;
 • controleer de map dagelijks;
 • ruim regelmatig de map op samen met uw kind door de onnodige papieren of … eruit te halen;

Boekentas

 • Laat niets onnodig (fruit, koekjes, flesjes, papieren, …) in de boekentas zitten. Ze is zo al zwaar genoeg!

Huiswerk en toetsen

 •  Uw kind maakt best zijn/haar huiswerk alleen, na een korte instructie. Hulp bieden kan geen kwaad. Voorzeggen, daar helpt u niet mee;
 • Toetsen worden nagekeken (eventueel verbeterd), getekend en onmiddellijk terug meegegeven;

 

Kleding en voorkomen

Zorg ervoor dat uw kind een verzorgd voorkomen heeft: geen te korte t-shirt of bloesjes met spaghettibandjes, geen basketshirts en voor de veiligheid van uw kind vragen wij u om tijdens zonnige en warme dagen steeds kleding aan te doen waarbij de schouders bedekt zijn.

Stimuleer uw kind niet mee te doen aan rages in kleding, tattoos en piercings.

Tijdens de lessen beweging draagt uw kind de uitrusting van school. Vraag uw kind om regelmatig de turnkledij mee naar huis te brengen om te wassen.

Tijdens de zwemlessen draagt uw kind een badpak (geen bikini) of een zwembroek (geen short). Geef twee handdoeken en een kam mee in een zwemtas.

Zorg ervoor dat uw kind altijd het nodige materiaal op tijd mee naar school heeft.

Geef uw kind elke dag een zuivere zakdoek mee naar school of een pakje papieren zakdoeken in de boekentas.

 

TOT SLOT NOG DIT …

De school kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur…), beschadiging of diefstal.     GSM, Computerspelletjes e.d. breng je niet mee naar school

Moedwillige vernielingen of diefstallen zullen in de mate van het mogelijke worden onderzocht en de schade zal eventueel verhaald worden op de dader.

 

Wij hebben heel wat afspraken gemaakt.

Die afspraken moeten ervoor zorgen dat het leven op school aangenaam en vlot verloopt.

Met een beetje inspanning en wat goede wil van iedereen gaat dat vanzelf.

Wij willen u dan ook vragen om jullie steentje bij te dragen... 

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden