leefregels

 

1. Toekomen op school

De enige toegang tot onze school (behalve voor de leerlingen die met onze schoolbus naar school komen) is deze via de grote schoolpoort langs de Zandbergerstraat. 

Deze poort blijft elke schooldag gesloten tot 8.15 u. waarna het toezicht door een leerkracht start.

Aan de schoolpoort stap je als fietser van je fiets af en begeeft je je met de fiets aan de hand naar de fietsenrekken. Je fiets plaats je zo ver mogelijk naar binnen, zodat de leerlingen die daarna nog komen niet overal tussendoor moeten slalommen met de kans dat daardoor reeds geparkeerde fietsen beschadigd zouden worden. Daarna verlaat je de (door een rode lijn) afgebakende zone ter hoogte van de fietsenrekken. Zorg trouwens dat je fiets technisch in orde is en dit in het belang van je eigen veiligheid! 

Iedereen die naar onze school (ook met de schoolbus, de auto, …) komt, wordt verondersteld zijn of haar verkeershesje aan te hebben. Geregeld zullen controles plaatsvinden. 

2. Binnengaan van de klassen

Voor het begin van de lessen (’s morgens, in de voormiddag, ’s middags en in de namiddag) gaat de schoolbel twee maal.

Op het eerste belsignaal stop je met spelen, begeef je je naar je klasrij en neem je plaats op de aangeduide plaats.

Na het tweede signaal wordt stilte verwacht in de rijen zodat er onder begeleiding van een leerkracht naar de klas gegaan kan worden.

Uiteraard verwachten we dat je tijdig op school bent, ten laatste vijf minuten voor het begin van de lessen.  

In de gang worden jassen, mutsen, zwemtassen, …. achtergelaten aan je kapstok. 

Afhankelijk van de praktische organisatie worden boekentassen mee naar binnen genomen of in de gang achtergelaten, onder je kapstok.

3. Spelen op de speelplaats

Tijdens de speelmomenten verwachten we dat je je op een fatsoenlijke manier gedraagt: ruzie maken, plagen, pesten, uitdagen, scheldpartijen, chantagepraktijken, gevaarlijke spellen worden niet geduld. Als er naar aanleiding hiervan problemen zijn, ga je in eerste instantie naar een leerkrachten of persoon die met het toezicht belast is.  

Het is altijd verboden de speelplaats te verlaten tijdens de schooluren of speeltijden, tenzij na mondelinge toestemming van één van de leerkrachten. Evenmin komen we in de gangen tijdens deze momenten. 

We voetballen (enkel met zachte plastieken ballen) slechts op de ons toegewezen plaatsen. Het centrale plein wordt gebruikt als basket-, volleybal- of netbalveld. Bij beurtrol zullen de klassen over het grote voetbalplein kunnen beschikken. Deze beurtrol hangt uit aan het raam van de leraarskamer. Ook is er een beurtrol met betrekking tot het gebruik van het kleine voetbalveld, het volleybalveld, het tuimelrek en de banden.

Enkel leerlingen die tot het leerjaar behoren mogen gebruik maken van de hen toevertrouwde pleinen of speeltoestellen. Blijf ook niet rondhangen op die speelplekken als je niet deelneemt aan het spel of door de beurtrol daar niet mag zijn.  

We spelen zeker niet op de toiletten noch tussen de fietsen.

Als de rode vlag aan het personeelslokaal uithangt, mag je niet in de zandbak spelen. 

Bij extreem slecht weer kan je door de juf of meester verplicht worden om te gaan schuilen onder de overdekte speelplaats. Bij lichte regenval doen we beroep op je eigen verantwoordelijkheidszin om te bepalen of je gaat schuilen of niet. In ieder geval zijn de toiletten geen schuilplaatsen tegen de regen.


4. Eten op school

De ‘overblijvers’ –leerlingen die tijdens de middagpauze op school blijven eten- eten hun boterhammetjes na het belsignaal om 12.15 u. op in hun eigen klas. 

Rond half één wordt het eetmoment in de klas beëindigd en gaan de leerlingen naar de speelplaats voor hun middagspeeltijd. 

Het toezicht op de speelplaats tijdens de middagpauze van 12.30 u. tot 13.30u. wordt gedaan door een aantal medewerkers. Ook tegenover hen gelden de elementaire regels van beleefdheid en respect. Deze mensen hebben eveneens de bevoegdheid om te straffen.

Tijdens de middagpauze bevindt zich niemand zonder toestemming –om welke reden dan ook- op de gang. 

 Er wordt geen drank meer te koop aangeboden in onze school.

 

5. Verlaten van de school

Bij het verlaten van de school streven we ernaar dat jullie op een relatief snelle,

maar vooreerst veilige wijze naar huis kunnen vertrekken. Daarvoor zorgen dagelijks

meerdere leerkrachten die onderstaande rijen mee begeleiden.

Voor het gemak hebben we een tabel gemaakt waarop we de mogelijkheden voorstellen. 

GANG – BUSRIJ:  In de gang tussen de klas van juf Veerle/mr. Davy (L4A) en juf Evelien (L5B) 

CORNER-RIJ 1:  Aan de bruine poort, een rij ter hoogte van de klas van juf Sanne (L6B)

CORNER-RIJ 2:  Aan de bruine poort, een tweede rij evenwijdig aan de vorige langs de haag 

SCHOOLPOORT:  Aan de ijzeren poort, voetgangers en fietsers

 

De verschillende mogelijkheden met daarachter je vertrekplaats 

Je gaat met de bus naar huis of wordt door Robbedoes afgehaald

Op een rij

Gang

Je gaat richting frituur of met de fiets naar De Wissel      

Eerst de voetgangers, daarna de fietsers

Corner, rij 1

Je moet het kruispunt over richting Spar of je moet te voet naar De Wissel 

Eerst de voetgangers, daarachter de fietsers  

Corner, rij 2

Je moet alleen, te voet of met de fiets via de Zandbergerstraat naar huis of wordt daar afgehaald  

Voorop de voetgangers, daarna de fietsers

Schoolpoort

 

Overloop deze mogelijkheden nogmaals thuis met je ouders. Graag ook even de andere personen inlichten die je eventueel komen afhalen.

Bij het verlaten van de school ben je ook steeds verplicht je verkeershesje aan te hebben.

Tot slot nog enkele aandachtspunten:

Je rijdt niet met de fiets op de speelplaats.

Aan de ouders de oproep om het doorgaand verkeer niet te hinderen en de verkeersregels te respecteren.

Verkeerscontroles zijn altijd mogelijk.

 

 

 

 

6. Onze school, ook een groene school

Onze school probeert ook een milieubewuste school te zijn. Ook van jou verwachten we dat je je steentje bijdraagt. 

 

Onze slogan luidt: wie afval vermijdt, moet het niet kwijt! 

Heb je toch afval, sorteer dan in de juiste afvalbak: 

GFT-afval in de groene bak of het compostvat, restafval in de grote container en papier in de papiermand. 

Voor gebruikte batterijen staat er een verzamelton in de gang. PMD-drankverpakkingen (blikjes en brikjes) worden niet toegelaten.

Uiteraard verwachten we van je dat je de beplanting op de speelplaats respecteert.

Elke week is er een klas verantwoordelijk voor de orde van de speelplaats. Onder begeleiding van de klasleerkracht zullen zij een handje helpen bij het zuiver houden van onze speelplaats.

7. Tot slot nog dit …

  • Zoals eerder al vermeld zijn alle leerlingen verplicht om hun verkeershesje aan te hebben wanneer ze naar school komen en wanneer ze terug naar huis gaan. Uiteraard zullen we ze ook dragen bij leeruitstappen, verplaatsingen naar de bib, . . 
  • De school kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van persoonlijke eigendommen (kledij, speelgoed, elektronische apparatuur, e.d.), beschadiging of diefstal. Laat daarom dure spullen thuis!
  • Een GSM is in principe niet nodig op school en dus verboden. Indien je toch –tijdelijk- door omstandigheden een GSM moet bijhebben, gelieve de directeur daarvan dan vooraf op de hoogte te brengen. Tijdens de schooluren mag hij alleszins niet gebruikt worden.  
  • Moedwillige vernielingen of diefstallen zullen in de mate van het mogelijke worden onderzocht en eventueel verhaald worden op de dader(s) of de ouders.
  • Toiletten worden slechts gebruik waarvoor ze dienen. Jongens gebruiken uiteraard enkel slechts de jongenstoiletten, meisjes de meisjestoiletten. Er wordt geen misbruik gemaakt van toiletpapier.
  • Gevonden voorwerpen zullen verzameld en tentoongesteld worden op een tafel in de gang. Na een maand zullen ze met spullenhulp worden meegegeven. 
  • Als er –ondanks de vangnetten- toch nog ballen over de betonnen platen vliegen, kunnen deze slechts gehaald worden mits toestemming van de leerkracht die met het toezicht belast is. Ballen die op privé-gronden terechtkomen worden niet gehaald. Ballen die op het dak belanden worden één keer per week (op woensdag) afgehaald.  
  • Teenslippers en ander los schoeisel zijn niet toegelaten; Ook niet gewenst zijn bloesjes met spaghettibandjes of andere strandkleding. Een goede regel hierbij is dat je ervoor zorgt dat je schouders bedekt zijn. 
  • In de turnles wordt verondersteld dat de leerlingen de T-shirt van de school aanhebben of bij wijze van overgang één van neutrale kleur. In de turnzaal wordt enkel met schoenen met witte zool gewerkt en zeker niet met dezelfde schoenen als waar de leerlingen buiten mee spelen.

Door omstandigheden kunnen op elk moment aanpassingen aan dit schoolreglement worden ingevoerd. 

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden