opvang

 Vanaf 8.15 uur en na schooltijd tot 15.40 uur (woensdag tot 12.30 uur) is er ‘verzekerd’ toezicht op school.

Indien u buiten deze tijden kinderopvang nodig hebt, kan dit op school en/of buitenschools bij Robbedoes.


Buitenschools

Robbedoes organiseert voor alle kleuters en lagere schoolkinderen de voor- en naschoolse kinderopvang. Deze opvang gebeurt in een huiselijke sfeer die het gewone dagelijkse leven zoveel mogelijk benadert. Robbedoes is opgedeeld in speelhoeken waar kinderen vrij kunnen kiezen uit een ruim aanbod aan verschillende soorten spelmateriaal voor alle leeftijden.

Vrije keuze en afwezigheid van prestatiedruk zijn belangrijk binnen Robbedoes. Een vast team zorgt dat de kinderen zich er echt thuis voelen.

De kinderen van onze scholen worden ’s morgens gebracht met de bus en ’s avonds weer opgehaald aan de schoolpoort. Robbedoes is ook op schoolvrije dagen en vakanties geopend.

 

Robbedoes is gevestigd aan de Kleeskensmolenweg 14, Neeroeteren tel. 089.86 62 10.         
De openingstijden zijn voorschools vanaf 6.30 u. en naschools tot 18.30. Op schoolvrije dagen is Robbedoes open van 06.30 u. tot 18.30 u. 

Inschrijvingen en inlichtingen zijn te bekomen bij de Stad Maaseik - Dienst Kinderopvang - contactpersoon Griet Libbrecht, Lekkerstraat 10 te Maaseik. tel. 089.56 05 67.

In school

Voorschools:

Wij organiseren elke schooldag zelf opvang vanaf 7.30 u. aan Sprinkel en aan Oogappel

Alle kinderen die naar school gaan in Sprinkel, De Wissel, Oeterveld of de Kei kunnen gebruik maken van de opvang aan Sprinkel. Om 8.15 u. start in Sprinkel het gewone toezicht door de leerkrachten en worden de leerlingen van De Wissel, Oeterveld en De Kei met onze schoolbus naar hun eigen school gebracht.

Naschools:

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er tot 17.10 u. opvang aan Oogappel en aan De Wissel. De leerlingen van Oeterveld die gebruik maken van deze opvang worden na school met de rij begeleid naar De Wissel.

Deze opvang is net zoals bij Robbedoes betalend. We hanteren ook dezelfde tarieven: 1,05 euro zorgtarief per opvangmoment vermeerderd met 1,05 euro per begonnen half uur opvang. We passen ook de bij Robbedoes gangbare kortingen voor gezinnen met meerdere kinderen en/of éénoudergezinnen toe. Per maand ontvangt u een gedetailleerde factuur en we schrijven u ook een fiscaal attest uit. 

Voor deze opvang hoeft u zich niet vooraf aan- of af te melden. 

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden