1. Schooluren
 
2. Voor- en naschoolse kinderopvang
   
3. Leerlingenvervoer
   
4. Secretariaat
   
5. Schoolbestuur
   
6. Organogram Katholiek Onderwijs Neeroeteren
   
7. Inspraakorganen (ouderraad en schoolraad)
   
8. VCLB
   
9. Ondersteuningsnetwerk
   
10. Scholengemeenschap "Maas & Kempen"
 
   

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden