leefregels

Leefregels en afspraken 2020-2021


Beste ouders

In dit boekje vindt u enkele afspraken die in onze school voor een vlotte samenwerking zorgen.

Onze school begint om 08.40 uur stipt.                             


                                         

Het ochtendtoezicht start om 08.15 uur.

In de klas waar het groene mannetje buiten staat,  daar moet uw kleuter afgezet worden, ook als de eigen leerkracht al aanwezig is. 

Vanaf 08.30 uur gaan alle kleuters naar hun eigen klas. Mocht de juf van de eigen klas er door omstandigheden nog niet zijn, dan worden de kleuters verder opgevangen in de klas waar de groene vlag buiten staat.

Vanaf het moment dat de juf in de klas is, willen wij graag tijd maken voor een praatje en een warm onthaal.

Om 08.40 uur verwachten wij dat alle kleuters er zijn en dat u de klas verlaat. Op deze manier kunnen wij rustig en ongestoord aan de activiteiten beginnen. 

Wanneer uw kleuter door omstandigheden toch een keer te laat komt, gelieve uw kind dan aan de deur af te zetten. Er is dan geen tijd voor een praatje. 

Maak van het te laat komen geen gewoonte! 

Wanneer een korte babbel ‘s ochtends niet voldoende is voor een bespreking, dan kan u altijd een afspraak maken buiten de schooluren met de juf.

 

’s Middags begint de school om 13.30 uur

De kleuters worden aan de poort afgezet. Ze komen alleen de speelplaats op en zetten hun schooltas zelf weg.

Hiermee willen wij niet alleen de zelfstandigheid van uw kleuter bevorderen maar het vergemakkelijkt ook het overzicht op de speelplaats voor de verantwoordelijken van het middagtoezicht. 

Ook bij regenweer -wanneer de kleuters in de turnzaal spelen– komen de kleuters alleen hun tas ophangen en gaan ze alleen naar de turnzaal.  De school eindigt alle dagen om 15.25 uur, uitgezonderd op woensdag (12.15 uur)

Indien iemand anders dan gewoonlijk uw kleuter afhaalt, gelieve dan de juf hiervan op de hoogte te brengen. Respecteer de einduren van de klasdagen en haal uw kleuter niet vroeger af. Er is opvang voorzien tot 15u50 voor de kinderen die met de schoolbus naar huis of naar Robbedoes gaan.

 • Indien uw kleuter uitzonderlijk met de bus naar huis moet gelieve dit te melden aan de juf. 
 • Kleuters kunnen bij uitzondering vroeger afgehaald worden voor het volgen van logopedie. 
 • Ook bij slecht weer komen de juffen om 12.15 uur en 15.25 uur samen met de kinderen naar de poort. Laat de poort steeds dicht tot de juf bij de kleuters is. Zij zal de poort openmaken.

 

Afwezigheid

Kleuters, jonger dan 5 jaar zijn niet leerplichtig en bij afwezigheid is het dus niet nodig een medisch attest af te geven. Maar indien uw kleuter langer dan één week afwezig blijft geef dan een seintje aan de leidster zodat zij weet wat er aan de hand is. Is uw kleuter 1 of 2 dagen afwezig dan moet u, om te veel telefoons te vermijden, dit niet melden.

<a href=

Vanaf dit schooljaar zijn alle kleuters (5 jaar en ouder) verplicht om naar school te komen. Voor leerplichtige kleuters moeten de afwezigheden sedert dit schooljaar gewettigd worden met een attest. De kan een doktersattest zijn (vanaf 3 opeenvolgende ziektedagen of een briefje van de ouders (maximum 3 opeenvolgende dagen)

Kleuters die ziek zijn horen uiteraard niet op school. Tijdens de speeltijd kunnen dan ook geen kleuters in de klas blijven omwille van aansprakelijkheid.

Voor kleuters die meer dan 21 dagen ononderbroken afwezig zijn wegens ziekte, ongeval of een handicap is er recht op onderwijs.

Dit kan door Tijdelijk Onderwijs Aan Huis (TOAH) of Synchroon Internetonderwijs. Voor meer informatie kan u hiervoor bij de directeur of de juf terecht.

 

Indien uw kleuter op school medicijnen moet krijgen, dient uw huisarts hiervoor het medicijnattest in te vullen. Dit document is te downloaden op de website van onze school. Leerkrachten mogen geen medicatie toedienen zonder een ingevuld attest.

 

Speelgoed van thuis

De meeste kleuters brengen graag eens een speelgoedje mee van thuis. Hier hebben wij geen probleem mee. Zorg ervoor dat het speelgoed degelijk is zodat er samen met de andere kleuters mee gespeeld kan worden. Zo leert uw kleuter samen spelen, samen delen en respect opbrengen voor elkaars spullen.  Gelieve de speelgoedjes van naam te voorzien. 

Jarig zijn een feest! 

Als uw kleuter jarig is, maken wij er een echt feest van.
De hele dag zal uw kleuter in de belangstelling staan.
Dit doen we o.a. met liedjes zingen voor de jarige, een kroon maken, dansen, spelletjes spelen, ….


jules kroon

Meestal wil de jarige ook trakteren. Dit mag met een koekje, cake, wafels of een lekker stukje fruit. (geen chocolade, geen slagroom, geen glazuur, geen snoepjes)
Cupcakes, cake of wafels mogen wel versierd worden met poedersuiker of suikerpasta. 

Voor het trakteren bij de geboorte van een broertje of zusje maken wij op deze regel een uitzondering.

Wanneer de leerkrachten jarig zijn, worden ALLE kleuters getrakteerd op frietjes.

Drank hebben de kleuters zelf bij, dus daar hoeft de jarige niet voor te zorgen.

Voor kinderen is een stuk koek eten en kaarsjes uitblazen al een feest. Wij vragen u dan ook met nadruk geen speelgoed of andere geschenkjes te kopen! Gebeurt dit toch dan zijn wij verplicht om alles mee terug te geven.

Geef ons tijdig een seintje wanneer u de verjaardag wilt vieren, zodat wij vooraf alles kunnen klaarmaken voor het feestje (kroon, slingers, klasversiering, …)

 

Kaartjes uitdelen

C:\Users\Anneleen\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\79C5E413.tmp

Wij hebben al meermaals ervaren dat 

-wanneer we kaartjes in de klas uitdelen- sommige kleuters het heel moeilijk hebben wanneer zij geen kaartje krijgen. Daarom dienen kaartjes (verjaardagskaartjes, kerstkaartjes, …) buiten de schoolpoort uitgedeeld te worden.

 

Het weer

Omdat de kleuters tijdens de speeltijden zoveel mogelijk naar buiten gaan, is het belangrijk dat u uw kleuter juist kleedt in functie van het weer. U kan eventueel samen met uw kleuter naar het weerbericht kijken of luisteren.

Tips:

 • Als de school een buitenactiviteit plant bij mooi weer, bescherm uw kleuter dan best tegen (mogelijke) zon. Voorzie een petje, smeer uw kind ‘s morgens in en geef eventueel de zonnecrème mee naar school.
 • Wanneer er regen voorspeld wordt, draagt uw kleuter best een jas die de nodige bescherming biedt tegen de regen en gepaste schoenen.

 

Briefwisseling

Als school zullen wij in de toekomst -om een vlotte communicatie te garanderen met alle ouders- zoveel mogelijk communiceren via mail. Heeft u geen computer thuis dan krijgt u de briefwisseling op papier mee. Dit communiceert u best even met de juf of het secretariaat van de school (089. 86 33 40).

Als school krijgen wij geregeld de vraag van externe partners om via de schooltas informatie mee te geven aan de kleuters. Omdat wij deze informatie niet willen achterhouden voor de ouders van onze kleuters, opteren we ervoor om deze informatie voortaan ook via mail te bezorgen aan u. Wij willen u er wel graag op wijzen dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud van deze informatie. Indien u deze informatie niet wenst te ontvangen, meldt u dit best aan de juf of aan de verantwoordelijke op het secretariaat van onze school. Dit doet u best wel via mail zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Op onze eigen communicatie vindt u steeds het logo van onze school terug.

 

Leren buiten de school

We brengen onze kleuters geregeld in contact met de buitenwereld. De ouders ontvangen tijdig informatie over deze uitstappen met eventueel de vermelding van de bijdrage in de kosten.

 

Verkeersveiligheid

Veiligheid houdt ons allemaal bezig. Zowel ouders als school spelen hierin een belangrijke rol. Daarom proberen wij het veilig te houden voor al onze schoolgaande kinderen in de nabije schoolomgeving door erop toe te zien dat de gemaakte afspraken correct nageleefd worden door iedereen. Gelieve erop te letten dat u uw auto niet parkeert tussen de beide verkeersborden die in de schoolbuurt staan, want de politie controleert hier regelmatig. 

De parkeerplaatsen naast de school zijn voorbehouden voor de leerkrachten en de directeur.

Denk bij het verlaten van de speelplaats aan de veiligheid van onze kleuters en doe steeds het poortje op slot!

 

Betalingen

Abonnementen van educatieve tijdschriften, leesboeken, ... worden niet door de school aangeboden. Ouders die deze materialen toch wensen, kunnen een persoonlijk abonnement nemen op het thuisadres.

Betalingen van schooluitstappen, individuele foto’s, … gebeuren via schoolfacturatie, behalve indien anders vermeld.

De betalingen van schoolvoorstellingen worden door de school betaald en zijn dus gratis voor uw kleuter.

Nog enkele TIPS:

 • Doe uw kleuter steeds gemakkelijke speelkledij aan.
 • Voorzie jassen, tassen, speelgoed, … goed van naam, zodat ook de juf weet wat van uw kleuter is. Indien wij merken dat dit niet gebeurd doet de klasjuf dit zelf.
 • Zorg ervoor dat de jassen voorzien zijn van een lusje, zo kan uw kleuter zijn/haar jas zelf aan de kapstok hangen. Dit bevordert de zelfstandigheid van de kinderen. 

  C:\Users\Anneleen\AppData\Local\Packages\Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe\AC\INetCache\Content.MSO\D3EE7D21.tmp
 • Controleer bij het aanschaffen van een nieuwe jas, tas … even of uw kleuter de jas zelf aankan en de schooltas dicht kan doen. Uit ervaringen weten wij dat jassen met een uitneembare voering zeer moeilijk zijn om zelf aan te doen! 

  Winterkledij3
 • Vingerhandschoenen zijn niet ideaal voor kleuters omwille van het moeilijk aantrekken hiervan.  Enkel indien uw kind deze handschoenen zelfstandig uit- en aan kan doen, mogen ze gebruikt worden.  Indien niet, kies dan voor wanten.
 • Indien uw kleuter nog niet zindelijk is, vragen wij u beleefd enkele zuivere luiers en vochtige doekjes mee te geven naar school.
 • Maak het afscheid zo kort mogelijk. Gevoelens van verdriet bij het afscheid horen erbij. Laat uw kleuter gerust eens huilen, dit kan uw kind opluchten en is meestal vlug voorbij. De juf zal uw kleuter zeker troosten.

  Afbeeldingsresultaat voor verdriet kleuter
 • Blijf ook niet te lang bij de deuropening staan. Voor de kleuters die naar binnen willen is het vaak beangstigend om zich een weg vrij te moeten maken tussen al die volwassenen.
 • Vergeet ook de zakdoeken niet!  Een pakje papieren zakdoekjes is gemakkelijk en hygiënisch. 
 • Regelmatig onvangt u via whatsapp/mail briefjes en foto’s. Gelieve dit af en toe te controleren.

AANDACHT: foto’s doorgestuurd door de juf, mogen NIET gebruikt worden voor       andere doelen (media, facebook, instagram, … )

 

Drank

Wij willen met onze school verantwoordelijkheid opnemen en meewerken aan een beter leefmilieu. Daarom willen we het drinken uit flesjes of drinkbekers  (geen tetra briks) verderzetten. Dit is goedkoper dan de drank die verkocht wordt in kleine verpakkingen en er is minder afval. Wij raden u aan om de flesjes met gezonde drank te vullen. Water is gezond en goed voor de dorst.  Verder zijn fruitsappen en melkdrankjes ook prima.

Afbeeldingsresultaat voor drinken kind

Wij willen ook vragen geen drankjes met prik (cola, limo, ice-tea, …) mee te geven. De kleuters schudden met de flesjes en de drank spuit er dan uit, met de gekende gevolgen. Indien uw kleuter dit toch meebrengt, steken we dit terug in de schooltas en laten uw kleuter water drinken.

Eetmoment

<a href=

Het eetmoment in de voormiddag is bedoeld als een fruittussendoortje.

In de namiddag voorzien we ook een eetmomentje. Dit mag wel een koek zijn (zonder chocolade)

Bewegingsopvoeding

Twee maal per week krijgen de kleuters turnen. De juf informeert u aan het begin van het schooljaar op welke dagen dit is. Zorg ervoor dat  uw kleuter dan zeker makkelijke kledij en schoeisel aan heeft. Extra sportschoenen of turnpantoffels zijn dus niet nodig.

<a href=

 

Oud speelgoed 

Geef een seintje indien u thuis speelgoed wilt opruimen/afdanken.  Vaak is dit nog bruikbaar in de klas.

Wij hopen u hiermee voldoende informatie te hebben gegeven bij het begin van het nieuwe schooljaar en vertrouwen op een fijne samenwerking. Indien u nog vragen of tips hebt, kan u steeds bij ons terecht.

Indien er andere personen uw kind naar school brengen, geef dan deze afspraken ook door aan hen.

 

Met vriendelijke groeten,

Leerkrachten en directeur kleuterschool De Kei

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden