CovidTitel


ONZE SCHOOL BEVINDT ZICH IN CODE ‘ORANJE’ (vanaf woensdag 28 oktober 2020)


In deze fase spreken we van een ‘matig’ risico. 
Er is een systematische transmissie van besmettingen in de samenleving.   
Er zijn alleenstaande of geïsoleerde clusteruitbraken.                           
Contacten tussen mogelijke verspreiders worden tot het essentiële beperkt en vinden plaats binnen een context waar risicofactoren zoveel mogelijk onder controle zijn gebracht.

 

 

OVERZICHT VAN DE VEILIGHEIDSMAATREGELEN DIE IN ONZE SCHOLEN GELDEN IN CODE "ORANJE": 

Aantal leerlingen dat tegelijk naar school gaat

100 %.

Aantal dagen op school

5 dagen.

Afstandsonderwijs als alternatief voor contactonderwijs

Geen afstandsonderwijs.

Aanwezigheid van derden op school

Enkel essentiële derden zijn toegelaten op school.                                                
Voor onze scholen zijn dat onder andere de CLB-medewerkers, ondersteuners, stagiair(e)s, onderhouds- en toezichthoudend personeel, inspectie, verificatie, … 
Ouders die op school moeten zijn, kunnen dit alleen na afspraak en buiten de aanwezigheid van de leerlingen. 
Als occasionele bezoeker van onze scholen dient u zich te registeren. Dit doet u door het formulier dat aan elke ingang van onze scholen ligt te vervolledigen met uw naam, de datum, het tijdstip van aankomst en vertrek en uw telefoonnummer. Dit formulier wordt 14 dagen bewaard op school waarna het wordt vernietigd. 

Extra-murosactiviteiten (ééndaagse en/of meerdaagse activiteiten)

Extra-murosactiviteiten worden opgeschort. Dit betekent dat alle geplande leeruitstappen in deze kleurcode niet doorgaan.
Rekening houdende met de risicoanalyse kunnen outdoor-sportactiviteiten zoals een (herfst)wandeling wel nog doorgaan evenals de klassikale ontleningen in de plaatselijke bibliotheek. De zwemlessen werden ook opgeschort.

Groepsactiviteiten op school (vergaderingen, proclamaties, vieringen, …)

Activiteiten voor volwassenen worden maximaal contactloos (digitaal) georganiseerd. 
Enkel bijeenkomsten die essentieel zijn voor het onderwijs kunnen uitzonderlijk fysiek doorgaan indien de nodige veiligheidsmaatregelen gerespecteerd worden. 
Voor ouders zijn dat bijvoorbeeld gesprekken waarvoor telefonische of digitale communicatie niet wenselijk of niet mogelijk is (bv. omwille van de complexiteit of gevoeligheid van het onderwerp, taalproblematiek, …).

Gebruik van infrastructuur en klaslokalen

We beperken de leerlingenstromen in het lager onderwijs door vaste ingangen te gebruiken en te werken met vaste plaatsen in de klas. 
We voorzien zoveel als mogelijk ventilatie in alle lokalen.
Indien leerlingen van het lager onderwijs dienen te worden samen gezet naar aanleiding van de afwezigheid van een afwezige leerkracht, groeperen we ze achteraan in de andere klas.

Lunchpauze

Maaltijden worden vanaf het lager onderwijs per klasgroep genuttigd, in de eigen klas of per klasgroep in de refter.   
We voorzien zo veel als mogelijk ventilatie.

Speelplaats (inclusief speeltuigen en materiaal buiten)

Normale werking.           
De leerlingen mogen gebruik maken van speeltuigen en speelgoed in openlucht, op voorwaarde dat ze voor en na het spelen de handen wassen. 
De toestellen hoeven na gebruik niet gereinigd te worden.

Handhygiëne

Leerlingen dienen extra aandacht te besteden aan hun handhygiëne.     
De handen wassen met water en zeep of de handen reinigen met alcoholgel zijn in de meeste gevallen effectieve methoden daartoe.       
Het wassen van de handen gebeurt bij aankomst op de school, bij het betreden en verlaten van de klas, na elk toiletbezoek en voor en na de maaltijd.

Sanitair

De leerlingen worden aangespoord om de papieren handdoekjes te gebruiken om hun handen aan af te drogen.
De toiletten dienen doorgespoeld met gesloten deksel.

Ouderstromen

In deze fase vermijden we de aanwezigheid van ouders op school.   
Kleuters en kinderen worden aan de schoolpoort opgevangen.                  
Groepssamenkomsten van volwassenen (bvb. infomomenten, …) gaan niet door. 
Oudercontacten gebeuren maximaal digitaal.

Verluchten en ventileren

Het is heel belangrijk dat er op geregelde tijdstippen verlucht wordt.            
Daarom worden ramen en deuren die in contact staan met de buitenlucht dagelijks meermaals wijd opengezet.         
Waar mogelijk, worden lokalen permanent geventileerd.   
Laat uw kind dus zeker een dikkere trui aandoen of geef hem/haar een sjaal mee naar school om in de klas te dragen.

Social distancing (1,5 m) en het gebruik van mondmaskers

Het houden van afstand is de regel op school.                                                  
Indien dit niet kan, dient er een mondmasker gedragen te worden.                       
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het kleuteronderwijs en het lager onderwijs.
In het kleuteronderwijs houden volwassenen afstand ten opzichte van elkaar.
Indien de afstand niet kan gegarandeerd worden, dragen beide partijen een mondmasker.                                                                                                     
Tussen personeel en kleuters dient er geen afstand gehouden te worden.   
Evenmin moet er door het personeel een mondmasker gedragen worden.
In het lager onderwijs houden volwassenen afstand ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de leerlingen.         
Indien de afstand niet kan gegarandeerd worden, draagt het personeel een mondmasker.           
Leerkrachten moeten dus geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en andere personeelsleden).
Leerlingen van de lagere school dienen geen afstand ten opzichte van elkaar te houden, noch een mondmasker te dragen.

Schoolpoort: aankomst en vertrek

Ouders zetten hun kind aan de schoolpoort af en komen het daar halen.             
Op het schoolterrein (aangeduide zone) dienen ouders een mondmasker te dragen.  

Voor- en naschoolse kinderopvang

Ouders die hun kinderen naar de opvang brengen, kunnen die tot daar brengen mits ze een mondmasker dragen.     
Voorschools is dit in Sprinkel tot aan de turnzaal en in Oogappel is dat tot aan de de kerk.       
Naschools is eenzelfde regeling van toepassing.   
Ouders die aan De Wissel hun kind moeten afhalen, kunnen dit tot aan de eetzaal, in Oogappel tot aan de kerk. Ook hier is het dragen van een mondmasker door een volwassene verplicht.

Gebruik van materiaal van de school

Normale werking.

Inschrijvingen

Inschrijvingen gebeuren op afstand (bv. digitaal) of op afspraak.                   
Scholen kunnen uitzonderlijk ouders en (kandidaat-)kleuters/leerlingen ontvangen voor bijvoorbeeld een rondleiding of onthaalgesprek mits er geen leerlingen op school zijn, op individuele afspraak, met max. 3 personen, volgens de veiligheidsmaatregelen en enkel voor wie verminderde toegang heeft tot digitale alternatieven.

Busvervoer

De kinderen stappen op langs de achterdeur van de bus.                                    
Bij het opstappen ontsmetten alle kleuters en leerlingen hun handen.                  
Ze begeven zich naar een vaste plaats en blijven daar tijdens de hele rit zitten. 
Afstappen gebeurt eveneens langs achteren.

Secretariaat en onthaal op school

Vermits we de aanwezigheid van ouders op school willen vermijden, raden we aan om indien nodig de school tijdens de schooluren telefonisch te contacteren of via mail.                                                                                                                         
De gegevens van het secretariaat en van elke school vindt u elders op de website.

Lessen lichamelijke opvoeding en zwemmen

De turnlessen kunnen verder georganiseerd worden.              
Indien men de kleedkamers gebruikt, worden deze na elke groep gereinigd. 
De zwemlessen werden opgeschort.

Onderhoud

Overeenkomstig het hygiëneplan, worden de klaslokalen en het meubilair regelmatig met water en zeep gereinigd. 

 
  Blijf op de hoogte:

  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronamaatregelen-informatie-voor-scholen
  https://www.facebook.com/OnderwijsVlaanderen 

 

 

Please publish modules in offcanvas position.

Copyright © 2020-2021 KBaO Neeroeteren - Alle rechten voorbehouden